Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Warunki korzystania z serwisu Patriot24.net

  • Wydawcą serwisu Patriot24.net jest Patriot24 International Media z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 121/56, NIP: 7252063305, REGON: 101490090.
  • Korzystający z tych stron (zwany dalej "Użytkownikiem") akceptuje jednocześnie, zgodnie z polskim art. 385 kodeksu cywilnego, zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
  • Użytkownik korzysta z serwisu Patriot24.netna własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z niego.
  • Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Patriot24.net Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres redakcja@Patriot24.net
  • Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu Patriot24.net do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  • Patriot24.net dostarcza serwis w takim stanie jak jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność i zgadzają się nie wnosić z tego tytułu roszczeń.
  • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  • Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z polityką prywatności serwisu.